тел: (032) 963288,  e-mail: office@komtex90.net

Разширяване на функциите на охранителни системи    

към заглавната страница

            Безжично разширяване на функциите на охранителни системи

         Всяка охранителна система може да бъде разширена с функции за пожароизвестяване и паник-повикване.

         Ако се избере разширяване чрез добавяне на кабелно свързани сензори и паник-бутони, е необходимо да се прекарат кабели, което в повечето случаи е неудобно и скъпо начинание.

         Ако се избере безжично разширяване, на преден план излиза проблемът с високата цена на оборудването.

         Техническите средства на Комтех се намират в ценови диапазон между кабелните и безжичните технически средства на другите доставчици.

         Разширяването се осъществява на базата на технически средства, както следва:

            - Радиоадаптер за охранителна централа K9_RPANEL;

            - Безжичен димно-оптичен датчик за откриване на пожар K9_RFIRE;

            - Безжичен паник-бутон K9_RPANIC;

            - Безжичен датчик за следене на сух контакт K9_RMUK;

            - Цени

            - ОПЦИЯ – Компютърен мониторинг в обекта на базата на софтуер HMON и радиомодем за USB порт K9_RUSB.

   Радиоадаптер за охранителна централа K9_RPANEL

         Радиоадаптерът  K9_RPANEL се монтира непосредствено до панела на охранителната система и се свърва с него с 5 жилен кабел 5х0.25 мм. Две от жилата се използват за захранване на адаптера с напрежение 9-16 V и ток на консумация 25 mА в режим на дежурство и 120 mА в режим на звукова аларма. Останалите три проводника се използват, са да се предадат три типа сигнали от радиоадаптера към панела на охранителната система.

         Предназначението на  K9_RPANEL е да приема непрекъснато сигнали от инсталираните в обекта радиодатчици и паник-бутони, да изработва алармени звукови сигнали за пожар, нападение и повреда и да изработва три сигнала за охранителния панел : FIRE, ALARM и TROUBLE.

         Съгласуването с входовете на централата се осъществява за всеки тип централа по приетия за нея начин и се уточнява по време на договарянето на поръчката.

         Габаритите на  K9_RPANEL са 85 х 85 х 25 мм, а теглото му е 150 гр.

         K9_RPANEL се монтира на стена с максимално отстояние от който и да е радиодатчик до 25 м. Отстоянието зависи и от архитектурните особености на сградата.

         Ако е необходимо да се покрият по-големи разстояния, трябва да се монтират допълнителни устройства K9_RPANEL, които могат да се превключат да работят в режим на ретранслация.

   Безжичен димно-оптичен датчик за откриване на пожар K9_RFIRE

        Безжичният димно-оптичен датчик за откриване на пожар K9_RFIRE се предлага в два варианта, в зависимост от типа на батерията, която се вгражда:

        а/ Вариант за 3 години работа между две смени на батерията  -  K9_RFIRE V3

        б/ Вариант за 5 години работа между две смени на батерията  -  K9_RFIRE V5

        Датчикът се монтира лесно на всякаква гладка повърхност и не изисква специални инструменти за сваляне и поставяне от/на основата. При задействане за открит сигнал за пожар, не се изискват действия за нулиране на датчика, благодарение на специалния алгоритъм за самопроверка и автоматично нулиране при отпадане на димния сигнал.

         Към един  радиоадаптер K9_RPANEL могат да се свържат до 16 пожарни датчика.

   Безжичен паник-бутон K9_RPANIC

         Безжичният паник-бутон K9_RPANIC се предлага в два варианта, в зависимост от типа на батерията, която се вгражда:

         а/ Вариант за 5 години работа между две смени на батерията  -  K9_RPANIC V5

         б/ Вариант за 10 години работа между две смени на батерията - K9_RPANIC V10

         Паник-бутонът може да се монтира лесно на всякаква гладка повърхност или да се носи от служител на охранявания обект. При задействане, не се изискват действия за нулиране на алармата, благодарение на специалния алгоритъм за самопроверка и автоматично нулиране след определено време.

          Към един  радиоадаптер K9_RPANEL могат да се свържат до 16 паник-бутона

   Безжичен датчик за следене на сух контакт K9_RMUK

         Безжичният датчик за следене на сух контакт K9_RMUK се предлага в два варианта, в зависимост от типа на батерията, която се вгражда:

         а/ Вариант за 5 години работа между две смени на батерията  K9_RMUK V5

         б/ Вариант за 10 години работа между две смени на батерията  - K9_RMUK V10

         Датчикът може да се монтира лесно на всякаква гладка повърхност или да се постави свободно в близост до контактия изход на контролираното съоръжение или преграда.

         Чрез  K9_RMUK могат да се следят:

           -врати и прозорци, оборудвани с контактни датчици за отваряне

           -врати на шкафове, сейфове за ценности или специални каси за оръжие

           -шкафчета или витрини за лекраства или опасни химически продукти

           -отпадане на захранването или следене на авариен изход на хладилни витрини, камери за замразяване и други хладилни съоръжения

          -наличие на течове на флуиди / вода, гориво, масла и др/, при оборудване с подходящи датчици 

          -сигнали от специални датчици за поява на опасни концентрации на вредни газове във въздуха

            Сигналите от  K9_RMUK могат да се предават към центъра за охрана или да се следят само на място, при реализирана опция за компютърен мониторинг в обекта на базата на софтуер HMON и радиомодем K9_RUSB.

   Компютърен мониторинг в обекта на базата на софтуер HMON и радиомодем за USB порт K9_RUSB

           Компютърен мониторинг в обекта на базата на софтуер HMON и радиомодем за USB порт K9_RUSB може да се реализира по желание на клиента, без това да се отразява на дистанционния контрол от охранителния център

           Чрез тази опция Клиентът ще получи възможност да следи в реално време всички сигнали от неговия обект, както и историята на задействанията, която се записва непрекъснато.

           Софтуерът и модемът на мониторинга се инсталират на компютър на клиента, но могат да се предоставят и с компютърна конфигурация.

            При наличие на компютърен мониторинг могат да се добавят специални опции за контрол на достъпа чрез електронни брави, безжичен електромер, безжичен водомер, измерване на температура, налягане и влажност и др.

  Цени

          В евро и без ДДС  

Наименование на продукта

Цена

Радиоадаптер за охранителна централа K9_RPANEL          

21.00

Безжичен димно-оптичен датчик за откриване на пожар K9_RFIRE V3

35.00

Безжичен димно-оптичен датчик за откриване на пожар K9_RFIRE V5

42.00

Безжичен паник-бутон K9_RPANIC V5

15.00

Безжичен паник-бутон K9_RPANIC V10

19.00

Безжичен датчик за следене на сух контакт K9_RMUK V5

14.00

Безжичен датчик за следене на сух контакт K9_RMUK V10

17.80

Софтуер HMON и радиомодем за USB порт K9_RUSB

66.00

           Върху всички цени се начислява ДДС.

           Цените подлежат на корекции, без специално предизвестие, с изключение на вече договорени доставки.

          Тази оферта е валидна до 30.09.2013 г.

назад    към заглавната страница