към заглавната страница
тел: (032) 963288, e-mail: office@komtex90.net

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И РАБОТНОТО ВРЕМЕ   

 Основни характеристики
 • Централизирано наблюдение на входа, в реално време, на компютърен монитор и дублиращи панели, разположени на най-подходящите места, ако са предвидени в проекта.
 • Контактни или транспондерни идентификационни ключове/карти за разпознаване на имащите право на достъл до обекта.
 • Четци на идентификаторните ключове със или без индикатор на астрономическото време.
 • Практически неограничено по време и обем архивиране на всички значими събития.
 • Възможност за разширяване на системата в процеса на нейната експлоатация.
 • Възможност за въвеждане на специални функции по искане на възложителя.
 • Блокиране на влизането в обекта чрез електромагнитна брава или турникет.
 • Пасивен преброител на преминалите при използване на турникет за спортни и други съоръжения.
 • Модулна структура на системата с възможност за разширяване след началното внедряване.
 • Адрерируеми системи с минимално количество на кабелните съединения.
 • Модерна технология за идентификация на служителите чрез безконтактни електронни карти или чипове.
 • Използване на многократно проверени в експлоатационни условия електромеханични двупосочни прегради /турникети/
Идентификационни ключове
Безконтактни ключове тип "ключодържател"     Фирмата предлага няколко типа идинтификационни устройства (персонални ключове):
 • три вида контактни идентификатори с различна степен на защита срещу имитиране и копиране;
 • четири вида безконтактни идентификатори - тип "карта"  или тип "ключодържател" според изискванията на клиента;
 • радиочестотни ключове - предназначение: дистанционно отваряне на бариерата на паркинга и други;

 

      Безконтактни идентификатори (транспондери):

    Транспондери с кодиране на информацията (препоръчителни):

 • уникални серийни (производствени) номера с цел откриване на откраднати или изгубени ключове с последващ опит (той е винаги неуспешен!) за  неправомерно използване;
 • кодове за разпознаване (известни сред специалистите като код "свой-чужд");
 • скачащи кодове, използващи генератор на псевдослучайни числа;
 • обработка на данните за предаване/приемане по секретна формула;
 • допълнително кодиране на данните по сложни алгоритми във високите софтуерни нива при използване на транспондерните ключове за разплащания в рамките на хотела (комплекса);
 • постоянен системен контрол на използваните в момента на отваряне ключове;
 • практически "неразбиваеми" по отношение на копиране или имитиране с електронни устройства;

       Транспондери с уникален код  - използват се широко разпространените и евтини транспондерни карти или техни аналози, производство на Комтех.

Безконтактни ключове в изпълнение "карта"  
 • по-ниска цена на ключа;
 • уникални серийни (производствени) номера;
 • кодове за разпознаване (известни като код "свой-чужд") при защитените срещу копиране ключове;
 • постоянен системен контрол на използваните в момента на отваряне ключове;
Четец на контактни ключове с 2 ключа тип "Dallas"     Контактни идентификатори:
 • контактни електронни устройства с уникален сериен (производствен) номер : използват се широко разпространените чипове на Dallas или техни аналози, производство на Комтех;
 • ключове с кодове за разпознаване ( "свой-чужд");
 • скачащи кодове, използващи генератор на случайни числа;
 • защитени срещу "прихващане" на кода по електромагнитното излъчване поради отсъствие на такова излъчване;
Терминални устройства (четци)
     Терминалните устройства са два основни типа: четци за безконтактни ключове (транспондери) и четци за контактни ключове. Към всеки от тези 2 типа се числят по няколко подтипа, в зависимост от конкретното приложение и от изискванията на клиента за функциите на системата, тип на ключа, степен на защита и разбира се, цена и външен дизайн.
Четец на контактни ключове с клавиатура Във всички случай кода на ключа се прочита и изпраща по системната шина до системния контролер за анализ и регистрация. В зависимост от приложението четеца или системния контролер генерират команда за "отваряне" на вратата (освобождаване на турникета...). Данните за извършената операция се предават от системния контролер към централния компютър, ако такъв е предвиден в системата и ако е включен в момента. Системния контролер записва всички събития в собствения си регистратор на събитията и може да ги предаде на компютъра веднага или по-късно.
      При системи за контрол на достъпа, предназначени за регистриране на присъствие (отчитане на работно време), входния терминал (четец) е снабден с часовник (индикатор) за реално време, който се контролира от системния контролер.
 четец на транспондерни карти с часовник      Най-общо казано, терминалите притежават следните функции, които се определят според изискванията на решавания проблем:
 • четене на контактни/безконтактни ключове, принадлежащи на системата;
 • светлинна индикация при правилно разчитане на ключа;
 • анализ на прочетените кодове
 • "отваряне" на пропускащ механизъм  според избрания алгоритъм и приложение;
 • запис на данни за събитието в регистратора на системния контролер;
 • запис на данни за събитието в паметта на компютър, ако такъв е предвиден в системата;
 • създаване на текстови отчети (доклади) за изминали събития по избран критерий;
 • индикация на събитието на монитора на компютъра;
 • преброяване на преминалите през пропускния механизъм в дадена посока;
 • регистриране на момента на преминаване според идентификационния ключ;
 • индикация на астрономическото време, ако такава се изисква от проложението;
 • индикация на възникналите в системата грешки, които е възможно да бъдат идентифицирани;
 • работоспособност на неповредени елементи (компоненти, нива) от системата при повреда на някое от нивата й, когато това е възможно и не противоречи на общата идеология на допуска;
  Програмиране на транспондерните ключове за достъп
един от моделите програматори за транспондери       Програмитането се извършва на специално устройство свързано със системния контролер или компютъра и според типа на използваните транспондери по един от следните 2 начина:
 • транспондери, които не използват вградена енергонезависима памет: данните за транспондера се съпоставят на данните за притежателя на транспондера в базата данни на компютъра / системния контролер;
 • транспондери, които използват енергонезависима памет: в транспондера се записват правата и кодовете за достъп, а в базата данни - кода на транспондера.
 • контактни електронни ключове: данните за ключа се съпоставят на данните за притежателя на му в базата данни на компютъра / системния контролер;
  към заглавната страница  към заглавната страница