тел: (032) 963288,  e-mail: office@komtex90.net

Безжично приемане, регистрация и обработване на клиентските повиквания за нови поръчки или за плащане

към заглавната страница

      Системата се комплектова със следните компоненти:

          - Безжичен бутон K9_BUTF3 за клиентска маса с три функции:

                - Повикване за нова поръчка

                - Повикване за плащане

                - Отмяна / нулиране/ на повикването

          - Модулно светодиодно табло K9_RCT_8/64 за приемане и визуализиране на повикванията от 8 маси с възможност за разширяване до 64 маси.

          - Алтернатива на светодиодното табло - Компютърен мониторинг в обекта на базата на софтуер HMON и радиомодем

                  за USB порт K9_RUSB.

           - Цени

           - ОПЦИЯ – Безжичен ретранслатор. 

 СИСТЕМАТА РАБОТИ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН

     На всяка маса за клиенти се поставя по един бутон и лист с кратка инструкция за използване. Бутоните могат да се монтират трайно към масата или да се прибират след края на работното време.

     На бара или на друго място се монтира светодиодното табло. За всяка маса са предвидени по два индикатора: - За регистрирано повикване за поръчка и за регистрирано повикване за плащане. Вграден звуков сигнализатор се включва при всяко ново повикване.

     Клиентът може да натисне един от двата бутона за нова поръчка и за плащане. Третият бутон се използва от клиента, ако иска да отмени повикаването или от сервитьора, когато пристигне до масата, за да обслужи клиентското повикване.

      – Компютърен мониторинг в обекта на базата на софтуер HMON и радиомодем за USB порт K9_RUSB може да се реализира по желание на клиента.

      Чрез тази опция Клиентът ще получи възможност да следи в реално време всички сигнали от неговия обект, както и историята на задействанията, която се записва непрекъснато.

      Софтуерът и модемът на мониторинга се инсталират на компютър на клиента, но могат да се предоставят и с компютърна конфигурация.

      При наличие на компютърен мониторинг могат да се добавят специални опции за контрол на достъпа чрез електронни брави, безжичен електромер, безжичен водомер, измерване на температура, налягане и влажност и др.

       - Ако е необходимо да се покрият разстояния над 20 м, както и при по-сложна архитектура със сепарета, етажи и голямо количество маси, трябва да се монтират допълнителни безжични ретранслатори. Количеството на ретранслаторите се определя за всеки обект по отделно.

 Цени

 

     В евро и без ДДС  

Наименование на продукта

Цена

1. Система със светодиодно табло за 5 маси

85.00

2. Система със светодиодно табло за 10 маси

150.00

3. Система със светодиодно табло за 15 маси

215.00

4. Система със светодиодно табло за 20 маси

275.00

5. Система със светодиодно табло за 25 маси

335.00

6. Система със светодиодно табло за 30 маси

395.00

 

 

Допълнителни единични доставки

 

7. Безжичен бутон K9_BUTF3        

15.00

8. Светодиодно табло K9_RCT_15

25.00

9. Светодиодно табло K9_RCT_30

41.00

10. Софтуер HMON и радиомодем за USB порт K9_RUSB

56.00

11.Безжичен ретранслатор K9_RFA5

14.00

           

           Върху всички цени се начислява ДДС.

           Цените подлежат на корекции, без специално предизвестие, с изключение на вече договорени доставки.

           Тази оферта е валидна до 30.09.2013 г

 

към заглавната страница  към заглавната страница