тел: (032) 963288,  e-mail: office@komtex90.net

 

                                                                                                                              списък на клиентите           контакт с КОМТЕХ

Безжични технологии на Комтех     

Повече подробности

            Тази рубрика е предназначена да събере на едно място документи, създадени в различно време, които третират различни аспекти на приложенията на безжичната технология, разработена от Комтех. Общото между тези документи е целта да се покаже, как прилагането на тази безжична технология може да осъществи която и да е от възможните функции по-евтино и по-качествено. Рубриката ще се разширява непрекъснато. Някои от вече публикуваните документи ще се преиздават с нови редакции, когато това е необходимо.

                     повече            

Безжична система за приемане и регистрация на спешни повиквания от радиобутони    

Повече подробности

           Елементите на системата, включително радиобутоните, за изградени на базата на свръх нискоконсумативна технология и са предвидени за захранване с батерии, осигуряащи работа без обслужване в продължение на 5 до 10 години.          

                     повече            

Интегрирана безжична хотелска система за контрол на достъпа     

Повече подробности

            Безжичната система е разработена на базата на свръхнискоконсумативна технология, която позволява да се реализира пълна свързаност (on line). При това, който и да е от компонентите на системата може да работи не по-малко от 5 години без смяна на батериите. Безжичните сензори са проектирани да работят до 12 години.

                     повече            

Безжична модулна система за дистанционен контрол на недвижими имоти   

Повече подробности

         Системата събира непрекъснато информация от инсталирани в обекта датчици и изпълнителни механизми и предоставя тази информация чрез Интернет средата на отдалечени клиенти, които имат на разположение специализиран софтуер на своите компютри и право за ползване на информацията.

                     повече            

Безжично разширяване на функциите на охранителни системи   

Повече подробности

       Предлага се оригинално решение за разширяване на функциите на охранителни системи, намиращи се в редовна експлоатация, с безжични пожароизвестители, паник-бутони и датчици за контрол на сигнали от технологични съоръжения.  

повече           

Електронни брави за обществени входни врати   

Повече подробности

       Изделието К9 RLOCK е предназначено да осигури секретно отваряне с чип-карти и контрол по безжичен път на входни врати на жилищни блокове, кооперации, извънградски вили, болнични заведения, малки промишлени предприятия, офис сгради и други. Налична е опция за отваряне чрез набиране на индивидуален телефонен номер.

повече           

Безжично приемане на клиентски повиквания в ресторанти   

Повече подробности

        Компактна, напълно безжична система, включваща по един радиобутон с вградена батерия на всяка клиентска маса и светодиодно табло или компютърна програма, инсталирани на удобно за наблюдение от персонала на заведението място.

повече           

Хотелски системи за сигурност - кабелна реализация     

Повече подробности
Повече подробности за хотелските системи

       Адресируеми системи с централизирано наблюдение и управление, индивидуално или интегриращи функции за пожароизвестяване, контрол на достъпа и идентификация с използване на безконтактни електронни ключове (транспондерни чипове, карти), радиочестотно активиране и контрол на избрани обекти, енергоспестяване, контрол и управление на климатичната инсталация (лято/зима) с възможности за анализ на температурните профили на обекта, приемане и локализация на повиквания за помощ от клиентите от стаята или чрез радиочестотно устройство, контрол на действията на персонала. Допълнителни функции по спецификации на клиента.      

                     повече            

Специализирани системи за дистанционен контрол      

Повече подробности

        Комтех изгражда и системи за дистанционен контрол на големи обекти. Системите могат да обхващат един или повече обекти, да бъдат свързани с жични, безжични или в Интернет технологии в необходимите йерархични структури,

повече      

Системи за приемане и регистрация на повиквания    

Повече подробности
Повече подробности за болничните системи

             Адресируеми системи за болници, хотели,  училища и други обществени заведения, за подаване, приемане, известяване и регистриране на сигнали за помощ (SOS системи) от стаите или чрез персонално радиочестотно устройство. Обслужване с множество допълнителни функции в софтуера на системата.

повече          

Системи за контрол на достъпа и работното време    

Повече подробности
Повече подробности за контрола на достъпа

           Системи за предприятия и учреждения с комплексно решаване на контрола на достъпа през входно-изходни портали, вътрешни преходни врати, транспортни бариери и механични прегради. Съвместяване на системите със съществуващата организация за отчитане на работното време.

  повече        

Системи и средства за пожароизвестяване   

Повече подробности
Повече подробности за пожароизвестителните системи        Проектиране, производство и доставка на адресируеми пожароизвестителни системи. Разработка на модули за адресируеми пожароизвестителни станции и предоставяне на ноу-хау за тяхното производство. Разработка на технически средства за конкретни обекти в т.ч. станции за наблюдение на гасителни инсталации, комуникатори за предаване на алармени и пожарни сигнали по физикални линии и гласово-цифрови дайлери за телефонни линии.

повече      

                   webmaster: plamen_penev@gbg.bg