към заглавната страница
ел: (032) 963288, e-mail: office@komtex90.net

Системи за приемане и регистрация на повиквания     

 Основни характеристики
 • Един или два бутона за сигнализиране от всяка точка;
 • Радиочестотни бутони с идентификационен код
 • Регистриране и локализация на повиквания от предвидените точки и контрол на реакцията на длъжностните лица;
 • Единствено  двупроводна линия за връзка на всички контролери с центъра за наблюдение;
 • Допълнителни средства за индикация и сигнализиране съобразно конкретните изисквания на задачата и клиента: индикаторни табла, сирени, сензори за движвние и др.п. монтирани на произволно място в обекта.
 • Възможност за интегриране с по-високите системни нива на Комтех: сензори за пожар, четци на транспондерни или контактни ключове ...
 • Ниска цена при еднакви възможности;
 Структура и действие
          Системата притежава практически задължителен компютър с общо предназначение, чрез който по удобен начин оператора извършва настройки на отделните възни, когато това е необходимо и наблюдението на ситуацията в обекта. Компютъра получава данните си от автономно действащ системен контролер, събиращ и обработващ и регистриращ  данните от системата чрез преминаващата през всички точки двупроводна линия.

           Всяка точка в мрежата притежава уникален адрес, чрез който се идентифицира пред системния контролер и оператора. Контролера на точката притежава два прдназначени за контакт входа. Към входовете се свързват бутони, паник-шнурове или контактните изходи на различни видове сензори за движвние или други охранителни устройства.  При необходимост в системната шина (мрежа) могат да се добавят различни видове сигнализатори, поставени на подходящи места.

 

 Приложение в училища
 • Монтиране на "паник" бутони за повикване на охраната по стаите и служебните помещения;
 • Монтиране на датчици за контрол на отворени/затворение врати, прозорци;
 • Контрол чрез добавени сензори за движвние на избрани помещения в училището;
 Самостоятелно приложение в хотели и хотелски комплекси
 • При отказ от или вече изградена подсистема за контрол на достъпа. (Ако контрола на достъпа е на Комтех,  подсистемата за повикване и сигнализация е част от основната);  
 • Монтиране на "паник" шнурове по стаите на хотела и служебните помещения;
 • Монтиране на бутони за повикване на камериер или румсервиз;
 • Подсилване на охранителната система с адресируеми контролни точки.
 Приложение в болнични заведения
 • Регистриране и локализация на спешни повиквания от пациенти и контрол на реакцията на длъжностните лица;
 • Локализация в реално време местонахождението на особено важни за дейността длъжностни лица на територията на целия болничен комплекс с възможност за персонално повикване без използване на GSM или други мощни радиокомуникационни средства;
 • Автоматизиран контрол на достъпа до всички важни точки /подходи, преходи и помещения/ на територията на целия болничен комплекс;
 • Контрол на захранването на апаратури, намиращи се в помещения, необхванати от специални мониторингови станции, контрол на електропотреблениета в служебни, складови и др. помещения без постоянно присъствие на хора.
 Примерна оферта за доставка, монтаж и пуск на хотелска SOS система
към заглавната страница  към заглавната страница