тел: (032) 963288,  e-mail: office@komtex90.net

Интегрирана безжична хотелска система               

към заглавната страница

          Интегрирана безжична хотелска система за контрол на достъпа, енергоспестяване, спешно повикване и охрана на прозорци и врати K9_ WIRELESS_HOTEL_ACCESS

           Класическото изграждане на подобни системи предполага инсталиране на кабели, което  има сериозни недостатъци – висока цена на кабелите и неприятни и скъпи строително-монтажни дейности по прекарването им. Тези неудобства са още по-големи във вече построени обекти. Прилагането на безжична комуникация и батерийно захранване съществено снижава крайната цена на системата.

           Системата е разработена специално за случаите, когато съществуващи вече обекти трябва да бъдат дооборудвани с представителна и многофункционална „ON_LINE” хотелска система за контрол на достъп, изпълняваща и набор от допълнителни функции, които са общоприети за този род системи

           Не се изисква полагане на каквито и да е комуникационни и захранващи кабели между устройствата, с изключение само на един вертикален четирипроводен кабел между етажите, по около 4 м за всеки етаж

           Системата може да се използва и при оборудване на нови обекти, като съкращава многократно времето за проектиране и изпълнение.

           Системата изисква по-малки инвестиции и спрямо еквивалентните по функции кабелни хотелски системи, изпълнени без компромиси с качеството на инсталирането на кабелните трасета

           Всички модули на системата са разработени с много дискретен дизайн и могат да се интегрират в какъвто и да е съществуващ интериор, без да се натрапват визуално.

           Използвани са начини, различни от традиционните, за осъществяване на енергоспестяващата и охранителна функции, както и на реализацията на режима „ON_LINE”        

            Както в класическите кабелни системи на Комтех и тук е спазен принципът „работоспособност на всяко ниво”. По този начин повреда на който и да е елемент от системата не може да доведе до пълния й срив и проблемът се локализира и индицира в наблюдателния център от програмите за контрол на работоспособността.

            Друго преимущество на предлаганата система е съществено намаляване на времето за изграждането й. Монтажът и пускането в действие изискват примерно 7 дни за хотел със 100 стаи срещу няколко месеца и сериозни неудобства при монтажа и пуска на кабелна система със същия набор функции.

           Поддръжката на безжичната система в ON_LINE вариант се свежда до подмяна на модула, за който програмата е диагностицирала неработоспособност с резервен и подмяна през много големи интервали на батериите. За много от устройствата може изобщо да не се наложи подмяна на батериите. Има се предвид, че един висококласен хотел се ремонтира основно поне един път на 10 години, при което се подменят повечето инсталации

           Безжичната система на Комтех може да бъде Интернет - базирана. Това прави  изграждането на отдалечени контролни центрове и предоставянето на информация на оторизирани потребители в произволна точка от света лесно и сигурно.

           Системата в основния си вариант включва следните компоненти:

          -Електронна брава, вградена в крилото на вратата с интегрирани в състава й четец за чип-карти и четец за енергоспестяване

          -Чип-карти или алтернативните им персонални медиатори

          -Радиореле в ел.таблото на стаята

          -Паник-шнур в банята

          -Радиосензор на вратата на балкона / или на прозореца/

          -Радиоретранслатори по коридорите на обекта

          -Софтуер за рецепцията и за отдалечени потребители 

   Електронна брава

    

Елактронна брава – изглед отвътре /лявата врата/ и отвън
         

 изглед отвътре с два начина за поставяне на чип-картата за включване на елзахранването

           Предлаганата електронна брава има 4 оригинални нововъведения:

          -Конструктивно е оформена така, че може да се монтира на стандартна брава и под повечето стандартни обковни елементи, включително и под вече монтирани.

          -Има вградени, както четец за чип-карти за отваряне на вратата, така и четец за енергоспестяване / т.н. вътрешен четец /

          -Електронната брава може да се управлява  /да се отваря и да се включва захранването/ чрез персонален медиатор 

          -Има вградено радио, което позволява да се изгражда ON_LINE система по най-ефективен начин

           Благодарение на тези нововъведения, на най-модерната елементна база и на използваните суперкачествени батерии, електронната брава, заедно с енергоспестяването се предлагат заедно с  монтаж и пуск на изкючително атрактивна цена. 

   Персонален медиатор (R)

         Медиаторът е уникално устройство, създадено от Комтех, което се предоставя на всеки клиент или служител на хотела с цел да го идентифицира пред системата като притежаващо някакви права лице. Медиаторът може да се използва вместо чип-карта, енергоспестител и персонален паник-бутон едновременно

         В медиатора е вграден, заедно с всичко друго, четец за транспондерни идентификатори (тагове). При поднасянето му към идентификатор, разчита кода и изработва решение към кое устройство от системата каква команда да изпрати. Ако идентификаторът е предназначен за отваряне на врата, медиаторът изпраща команда към съответната електронна брава, за да я деблокира. Ако е предназначен за поддържане на захранването на стаята, изпраща периодично команди до радиорелето, докато се намира в обсега му и т.н. 

         Чрез медиатора в комбинация с поставени на подходящо място тагове се управляват устройства, включени в системата по желание на клиента. Правата за използване на тези опции са записани в медиатора по време на неговото инициализиране на рецепцията при настаняване на клиента.

   Идентификатор (таг)

         Идентификаторът е RFID устройство, пълен аналог на добре известните чип - карти. Съдържа уникален код, който дава информация на системата, къде се намира и определя функция или функции, които трябва да бъдат изпълнени от елемент или елементи на системата, когато към него се поднесе персонален медиатор. Монтира се на подходящо избрани места. Външният вид на идентификатора може да бъде съгласуван с клиента.

   Радиореле

         Радиорелето е краен изпълнителен механизъм, който включва/изключва определен токов кръг. Минималното му предназначение е да управлява осветлението на стаята, но може да се използва и за контрол на контакти или конкретен консуматор, ако това се изисква от клиента. Като правило се монтира в елтаблото на стаята или до/във конкретното управлявано устройство.

         Това устройство се захранва от таблото на стаята и по тази причина вградената в него литиева батерия се използва само за поддържане на астрономическото време при отпадане на мрежовото напрежение.

         Командите за включване на захранването се получават от електронната брава и/или от персоналния медиатор.

         Релето може да се управлява и от рецепцията чрез най-близко разположения радиоретранслатор.

 

   Радиоретранслатор

        Монтира се в зоната на радиовидимост на 4-6 стаи и осъществява връзката между компонентите на системата, инсталирани в стаята и   централния компютър за наблюдение. Липсата на свързващи проводници позволява да бъде монтиран на най-удобното за работа място.

        Радиоретранслаторът може да се захранва с вградена батерия или от 220V чрез евтин мрежов адаптер.

   Радиосензори

        Там, където е необходимо, се монтират радиоустройства, следящи някакъв вид контакт. Това може да са вратите и прозорците на стаята. Могат да бъдат и охранителни сензори. Всяко от тези устройства притежава уникален код и може да доставя информация за състоянието си в центъра или пряко да влияе върху някое от другите устройства в стаята. Като пример  ще посочим магнитоуправляемия сензор на балконската врата: ако тя е оставена отворена, захранването на климатика в стаята, ако има такъв, трябва да бъде изключено, а информацията за отворена врата - предадена в центъра за наблюдение.

         Всички радиосензори имат вградена батерия, която се сменя на 7 или 12 години, в зависимост от класа им на автономност.

   Паник-шнур

        Предлагат се два типа паник-шнурове:

  

         


                Класик – 3 години работа без смяна на батерията                                    Low Cost IP55 – до 12 години работа без смяна на батерията

назад    към заглавната страница